LEVENSBESCHOUWING: KATHOLIEKE GODSDIENST


Iedere ouder wenst zijn kinderen een gelukkig leven toe. Om dit geluk te verwezenlijken moet het ook sociaal en emotioneel sterk in het leven leren staan. De normen en waarden die hiervoor aangereikt worden door de mensen uit hun omgeving worden in de lessen godsdienst verder uitgebouwd. Als leerkracht godsdienst willen we kinderen helpen groeien als mens en bouwstenen aanreiken om te groeien naar een eigen en verantwoorde keuze inzake geloven en leven.
Bijbelverhalen en de figuur van Jezus spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook de dagelijkse onderwerpen waar kinderen mee te maken hebben, krijgen de nodige aandacht. De lessen in de lagere school zijn uitgebouwd aan de hand van thema's, aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
In de eerste cyclus (1ste en 2de leerjaar) draait het vooral om het kind en zijn onmiddellijke omgeving. Zo staan we stil bij wie ze zijn, hoe ze groeien en wat ze kunnen of nog niet kunnen, gevoelens, ...
In de tweede cyclus (3de en 4de leerjaar) wordt dit uitgebreid naar een grotere gemeenschap waarin het kind zich meer en meer gaat bewegen. Zo wordt er o.a gewerkt rond conflicten oplossen, elkaar vergeven, de waarde van symbolen, ...
In de derde cyclus (5de en 6de leerjaar) wordt de nadruk gelegd op het kind en de grote wereld waarvan het deel uitmaakt. Onze wereld zoals hij is, hoe we dromen dat hij zou kunnen zijn en wat onze taak hierin is, geeft genoeg stof tot nadenken en communicatie hierover.
Gedurende de hele lagere schooltijd wordt ook de nodige aandacht besteed aan de kerkelijke feesten zoals advent, Kerstmis, 40-dagentijd, Pasen, ... De kinderen krijgen eveneens de kans om hun gelovige groei te vieren. Deze vieringen (eerste communie en vormsel) vinden plaats in de grote geloofsgemeenschap (de parochie). De deelname aan deze vieringen is volledig de vrije keuze van de ouders en hun kind.
We streven er ook naar om de kinderen te laten kennismaken en in dialoog te gaan met andere godsdiensten of levensbeschouwingen met als doel interlevensbeschouwelijke competenties te verwerven zoals respect, verdraagzaamheid ten opzichte van de anderen en hun levensbeschouwing.


Juf Patricia en Juf Christel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.